Happy Fiesta!

Reactions: 

Tuwing sasapit ang fiesta sa Cuyapo, ito ang laging bubungad sa atin.  Nag-aanyaya at nagsasabing, "enjoy your stay.  Have a great time, Kailyan! "

Happy Fiesta to all!

No comments: